Họp định hướng quý II 2022 Viện Khoa học Ứng Dụng Y Dược Phương Đông

Ngày 09/04/2022 Viện Khoa học Ứng dụng Y Dược Phương Đông (INOMAS) họp định hướng phát triển, kế hoạch hành động quý II năm 2022, nổi bật là các hoạt động thiện nguyện.

Mở đầu buổi họp, Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện – Ông Nguyễn Quang Hồng chia sẻ mục tiêu các hoạt động trong năm 2022 của Viện khoa học ứng dụng Y Dược Phương Đông đều tập trung vì sức khoẻ cộng đồng.

Ông Nguyễn Quang Hồng – Chủ tịch HĐQL phát biểu

Tiếp sau đó, TS.BS Trần Trọng Dương – Phó Viện Trưởng trình bày chi tiết các kế hoạch hành động của Viện Khoa học Ứng dụng Y Dược Phương Đông quý II – 2022, trong đó, nổi bật nhất là các chương trình đồng hành cùng các Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc, các nhóm thiện nguyện để thực hiện các chương trình chia sẻ kiến thức, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân.

Đại diện đối tác và các nhóm Thiện nguyện cùng tham gia trong buổi họp

Trong buổi họp, có đại diện Nhóm Thiện nguyện Tâm Thành – TP Phúc Yên  và nhóm Thiện nguyện Phúc An – TP Hà Nội cùng tham gia.

Đại diện Nhóm Thiện Nguyện Phúc An- Hà Nội đóng góp ý kiến

Tất cả cán bộ, nhân viên Viện Khoa học Ứng dụng Y Dược Phương Đông đều đồng ý và cùng chí hướng với ban lãnh đạo Viện thực hiện mục tiêu chung.