ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA THẢO MỘC – SV TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 KHÔNG TRIỆU CHỨNG, MỨC ĐỘ NHẸ VÀ VỪA TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 2 TỈNH BẮC GIANG

Tạp chí Y học Việt Nam đã đăng bài: Đánh giá hiệu quả lâm sàng, cận lâm sàng của Thảo mộc – SV trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 không triệu trứng mức độ nhẹ và vừa tại Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh Bắc Giang”. của Tác giả TS.BS. Trần Trọng Dương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học ứng dụng y dược Phương Đông trong số  1 tháng 5 năm 2022. Sau đây inomas.org.vn xin giới thiệu bài đăng trên tạp chí y học Việt Nam: