PHÌ ĐẠI TUYẾN TIỀN LIỆT

PHÌ ĐẠI TUYẾN TIỀN LIỆT: NGUYÊN NHÂN, TRIỆU CHỨNG VÀ PHÒNG NGỪA

PHÌ ĐẠI TUYẾN TIỀN LIỆT: NGUYÊN NHÂN, TRIỆU CHỨNG VÀ PHÒNG NGỪA

Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt hay phì đại tuyến tiền liệt là bệnh lý phổ biến ở nam giới lớn tuổi. Hiện nay, với sự phát triển của các phương tiện chẩn đoán, người có bệnh được phát hiện nhiều hơn. Trên thế giới có khoảng 60% nam giới ở tuổi 60 bị tăng sinh lành tuyến tiền liệt, tần suất bệnh …